بستن پنجره
یكدیگر را مسخره نكنید (اگر دین دارید)

تعبیر خواب

کاملترین مرجع تعبیر خواب ماهی قرمز و سیاه کوچیک و بزرگ مرده


اگر در خواب ببینید که در کنار حوض یا آبگیر یا دریا یا رودخانه ای هستید و در آن آب پر از ماهی است که در حال شنا کردن تعبیر خواب خیلی خوب است و نشان از آینده ای روشن می دهد به شرطی که آب روشن و شفاف و زلال باشد

اگر در خواب ببینید که ماهی ها در آبی شنا می کنند که آب تیره و گل آلود است تعبیر خواب این است که شما به بزرگی و جاه و مقام و ثروت می رسید اما باید سختی ها و غم و رنج فراوانی را طی کنید.

اگر در خواب ببینید ماهی های زیبایی در آب متعفن شنا می کنند تعبیر خواب این است شما چیزهایی بدست می آورید که ارزش رنج و سختی و بیماری هایی که برای رسیدن به ان چیزها می کشید را ندارند

تعبیر خواب آب متعفن بیماری و حبس و محکومیت است.

تعبیر خواب ماهی سفید بخت و اقبال است

تعبیر خواب ماهی زرد طلایی پول و مال است

تعبیر خواب ماهی قرمز و سرخ فر و شکوه است.

ادامه مطلب

کامل ترین مرجع تعبیرخواب خون در خواب


تعبیر خواب خون از دید حضرت یوسف ع
تعبیر خواب خون ، غم و اندوه است
تعبیر خواب خون کم کردن ، تندرستی است و رهایی از غصه است


تعبیر خواب خون از دید حضرت دانیال ع
تعبیر خواب خون دماغ شدن و ضعیف نشدن ، پیدا کردن مال حرام است به خصوص اگر لباسش خونی شود.
تعبیر خواب خون دماغ شدن و ضعیف شدن ، درویش شدن و ضرر مالی است

ادامه مطلب
فیلم دانلود سریال : جدید دانلود

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای جدید دانلود محفوظ است.